ผู้เขียน หัวข้อ: สมาคมผู้บริหาร รร.มัธยมกาฬสินธุ์ ร้องศูนย์ดำรงธรรม เอาผิดหัวหน้าการเงินเขต  (อ่าน 908 ครั้ง)

พฤศจิกายน 29, 2017, 02:33:19 PM
อ่าน 908 ครั้ง

admin

  • *****
  • Information ออฟไลน์
  • สมาชิกจูเนียร์
  • Administrator
  • กระทู้: 67
    • ดูรายละเอียด
    • ThaiKalasin.com

กลุ่มพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ ตรวจสอบและเอาผิด รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.24 พบพฤติกรรมยักย้ายถ่ายเทงบประมาณของหน่วยงาน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบทางราชการ จนเกิดความเสียหาย

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ศาลากลางหลังใหม่ นายเสน่ห์ คำสมหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ในฐานะนายกสมาคมผู้บริหารจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเทิดเกียรติ ขันธ์พิมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา นายธวัชชัย สำราญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ และนายบรรจง วันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม ทั้งหมดเป็นกรรมการสมาคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ายการเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

รวมตัวกันไปยื่นหนังสือถึง นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ตรวจสอบและดำเนินการเอาผิด นางปิยพร สุจิตตกุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยกล่าวหาว่า เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่ปฏิบติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ท้าทายอำนาจรัฐ มีการยักย้ายถ่ายเทงบประมาณของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ของตนเอง จนเกิดความเสียหายและส่อทุจริต

โดยพฤติกรรมดังกล่าวเริ่มต้นในช่วงปี 2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 นางปิยพร ถอนเงินค่าตอบแทนหน่วยงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ โดยได้ปลอมแปลงลายมือชื่อ นางดอกอ้อ ทองวิจิตร ซึ่งเป็นคณะกรรมการเบิกถอนเงินค่าตอบแทนหน่วยงาน เพื่อใช้ในการถอนเงินค่าตอบแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จำนวนเงิน 12,000 บาท และในปี 2558 มีพฤติกรรมส่อทุจริต ในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ตามฏีกาเบิกจ่ายเลขที่ 1289/2558 งบประมาณจำนวน 100,000 บาท มีการเพิ่มจำนวนวันอบรมเพื่อเบิกเงินค่าอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลาววัน ต่อมาในปี 2559 มีการเบิกค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ ในโครงการตามหาบุคลในภาพพระราชกรณียกิจสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ตามฏีกาที่ 1131/2559 และในปี งบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นายปิยพร ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ในการเบิกจ่ายเงินค่าทำงานล่วงเวลา จำนวนเงิน 102,520 บาท โดยอ้างว่าเงินเหลือจ่ายได้นำไปจัดสรรหมดแล้ว ทั้งที่เงินดังกล่าว ผอ.เขตพื้นที่มัธยมศึกษาที่ 24 ได้อนุมัติและมีเงินสามารถเบิกจ่ายได้จริง จนทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นางปิยพร มีพฤติกรรม ไปรับเงินค่าตอบแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จำนวน 17,300 บาท ตามการมอบหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 แต่ได้เอาเงินไปใช้ส่วนตัว

นายเสน่ห์ คำสมหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ในฐานะนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กรณีดังกล่าว สมาคมผู้บริการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รายงานพฤติกรรมของ นางปิยพร ไป 2 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2556 และปี 2560 แต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ไม่ดำเนินการใดๆ อีกทั้งยังมีพฤติกรรมส่อทุจริตถึงปัจจุบัน จึงตัดสินใจมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ตรวจสอบและดำเนินการเอาผิดกับ นางปิยพร แต่ในระหว่างการตรวจสอบของให้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีคำสั่งให้ นายปิยพร สุจิตตกุล ยุติการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 โดยให้ออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 และให้มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โดยละเอียดด้วย

ทั้งนี้ การยื่นหนังสือดังกล่าว นางสาวชุลีพร ภูสมศรี ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และ นายไชยา เครือหงส์ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ มารับหนังสือโดยจะดำเนินการตามระเบียบพร้อมกับสืบหาข้อเท็จจริงและจะแจ้งไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ร่วมตรวจสอบและรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อดำเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป


ที่มา https://workpointnews.com/2017/11/27/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81/
ผู้ดูแลระบบ ไทกาฬสินธ์ุ
Line id: toona201


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?